Jedną z propozycji WSiP do nauczania języka polskiego w klasie 7 jest podręcznik “Bliżej słowa” napisany przez Ewę Horwath i Grażyę Kiełb. Książka została podzielona ana kilka działów.

Działy zawarte w podręczniku “Bliżej słowa”:

  • Budować swoją tożsamość
  • Szukać drogowskazów
  • Nie ulegać złudzeniom
  • Być dla innych
  • Pilnować zgody
  • Cenić wolność
  • Nie tracić nadziei

Teksty literackie w podręczniku

Już sam zestaw tytułów wskazuje na humanistyczne idee i wartości etyczne, jakie autorki książki pragną zaszczepić uczniom. Podręcznik do polskiego klasa 7 “Bliżej słowa” jest ciekawą propozycją. Uczeń znajdzie tu teksty z historii literatury, m.in. fragmenty Biblii, fraszki Jana Kochanowskiego, fragmenty “Pana Tadeusza”, balladę “Świtezianka”, poemat “Reduta Ordona” oraz duży wybór poezji, w tym współczesnej: wiersze Miłosza, Twardowskiego, Herberta, Szymborskiej czy Józefa Barana.

Książka “Bliżej słowa” zawiera także zadania do lektur, jakie omawia się na lekcjach polskiego w klasie siódmej. Znajdziemy tu zestaw zadań i poleceń do “Latarnika”, “Zemsty”, “Pana Tadeusza”, “Dziadów cz.II”, “Quo vadis”, “Dywizjonu 303”, opowiadania “Stary człowiek i morze”, “Opowieści wigilijnej” oraz “Małego Księcia”.

W książce znalazły się też teksty z literatury młodzieżowej, których obecność jest niezbędna dla zainteresowania uczniów literaturą. Odnajdziemy tu m.in. fragmenty “Stowarzyszenia umarłych poetów”, “Świata Zofii” czy “Oskara i pani Róży”. Jest fragment “Lotu Komety” Anny Onichimowskiej, fragment “Władcy Pierścieni” Tolkiena oraz komiks o Spider-manie.

Umiejętności ucznia

Podręcznik wspomaga umiejętność zredagowania dłuższych wypowiedzi pisemnych: opisu przeżyć wewnętrznych, opisu obrazu, rozprawki, listu otwartego, opisu sytuacji, recenzji, przemówienia. Książka koreluje wiedzę o literaturze z wiedzą o kulturze (film, teatr, malarstwo, reklama, multimedia). Odnajdziemy w podręczniku również elementy wiedzy o języku. Uczeń zdobywa wiedzę o częściach mowy, częściach zdania, budowie słowotwórczej wyrazów oraz elementy wiedzy z fonetyki. Każdy dział zakończony jest ćwiczeniami powtórzeniowymi, pozwalającymi sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.